Objavte naše logistické parky

Dodržiavanie zásad

Najdôležitejšou zásadou spoločnosti P3 je viesť všetky svoje obchody čestne a eticky. Spoločnosť P3 uplatňuje voči úplatkárstvu a korupcii prístup nulovej tolerancie a je odhodlaná konať profesionálne, spravodlivo a bezúhonne vo všetkých svojich prevádzkach, obchodných rokovaniach a vzťahoch na celom svete. P3 zaviedla a dodržiava jasné postupy na predchádzanie a hlásenie úplatkárstva, korupcie, prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a vyžaduje od svojich obchodných partnerov, aby urobili to isté.

Zobraziť všetky pravidlá nižšie:

Zásady ochrany osobných údajov

P3 kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov. V zásadách ochrany osobných údajov P3 poskytuje fyzickým osobám, ktoré sú v kontakte s P3 a ich osobné údaje získavané skupinou P3, informácie o spracovaní ich osobných údajov na stanovené účely.

P3 zásady boja proti úplatkárstvu a korupcii

Zásadou P3 je viesť všetky svoje obchody čestným a etickým spôsobom. Spoločnosť P3 využíva prístup nulovej tolerancie k úplatkárstvu a korupcii a je odhodlaná konať profesionálne, spravodlivo a bezúhonne vo všetkých našich prevádzkach, obchodných rokovaniach a vzťahoch na celom svete a pri zavádzaní a presadzovaní účinných systémov na boj proti úplatkárstvu a korupcii. Zásada boja proti úplatkárstvu a korupcii stanovuje konkrétne povinnosti P3, ako aj zodpovednosti zamestnancov, úradníkov a obchodných partnerov P3 pri pozorovaní a udržiavaní nášho postavenia proti korupcii. Poskytuje tiež informácie a usmernenia o tom, ako rozpoznať a riešiť otázky úplatkárstva a korupcie.

P3 zásady boja proti praniu špinavých peňazí

P3 dôrazne dodržiava všetky zákony týkajúce sa prevencie prania špinavých peňazí vo všetkých jurisdikciách, v ktorých P3 pôsobí. P3 má v úmysle dodržiavať všetky zákony a nariadenia týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a všetky príslušné miestne nariadenia proti praniu špinavých peňazí. Zásada boja proti praniu špinavých peňazí poskytuje informácie a usmernenia o tom, ako rozpoznať a riešiť problémy s týmto spojené.

P3 postup pre oznámenie porušenia týchto zásad

Zámerom zásady P3 v oblasti oznamovania je uľahčiť nahlásenie priestupku zo strany P3 v rámci P3 alebo v súvislosti s podnikaním P3. Zásady a postupy týkajúce sa oznamovania sú určené všetkým manažérom, zamestnancom, konzultantom a spolupracovníkom P3. Postupy sa však sprístupňujú aj tretím stranám, napríklad prostredníctvom odkazu na informovanie na webovej stránke P3.

Kontakt

Kristýna Spalová
Tel.: +420 725 761 250
E-mail: kristyna.spalova@p3parks.com
Anonymné oznámenie porušenia zásad P3

Formulár pre anonymné oznámenie