Trvalo udržateľný prístup P3 - vytváranie lepších priestorov

Prístup spoločnosti P3 k udržateľnosti spája environmentálne, osobné a obchodné výsledky do súboru politík zameraných na spoločné výsledky. Naším cieľom je vytvoriť „lepšie priestory“, ktoré sú zamerané na zdroje, zvyšujú výkonnosť a vylepšujú značku, a tak reagujú na skutočné potreby našich zákazníkov a komunít, v ktorých dnes pôsobíme.