Zrównoważone podejście P3 - tworzenie lepszych przestrzeni

Przyjęta przez P3 strategia zrównoważonego rozwoju łączy zobowiązania w zakresie środowiska, szeroko pojętej etyki i biznesu w spójną politykę firmy. Naszym celem jest tworzenie „lepszych przestrzeni”, poprzez świadome wykorzystanie i gospodarowanie zasobami naturalnymi, które jednocześnie są przyjazne pracownikom i wpływają pozytywnie na wizerunek marki. W ten sposób odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby naszych klientów i społeczności, w których działamy.