Objevte naše průmyslové parky

Dodržování zásad řízení

Politikou P3 je vykonávat veškeré své podnikání čestně a eticky. P3 netoleruje podplácení a korupci a je odhodlána jednat profesionálně, spravedlivě a čestně ve všech svých aktivitách, obchodních jednáních a vztazích po celém světě. P3 zavedlo a dodržuje jasné postupy k předcházení a informování o možném úplatkářství, korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu, a vyžaduje od svých obchodních partnerů, aby činili totéž.

Podívejte se na dokumenty týkající se těchto zásad níže.

P3 Zásady ochrany osobních údajů

P3 klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany jednotlivců při zpracování jejich osobních údajů. V zásadách ochrany osobních údajů poskytuje P3 fyzickým osobám, které jsou v kontaktu s P3 a jejichž osobní údaje jsou získávány společnostmi ze skupiny P3 informace o zpracování jejich osobních údajů pro vybrané účely.

P3 zásady boje proti úplatkářství a korupci

P3 klade důraz na to, aby veškeré obchodní jednání bylo čestné a etické. P3 přistupuje k úplatkářství a korupci s nulovou tolerancí a je odhodlána jednat profesionálně, spravedlivě a bezúhonně napříč odděleními, ve všech obchodních jednáních a vztazích po celém světě stejně tak při zavádění a prosazování účinných systémů boje proti úplatkářství a korupci. Zásady boje proti úplatkářství a korupci stanovují konkrétní povinnosti a odpovědnosti společnosti P3, jejich zaměstnanců, managemetnu a obchodních partnerů, pozorování a odhalování korupčního jednání. Poskytuje také pokyny, jak rozpoznat a řešit problémy úplatkářství a korupce.

P3 zásady proti praní špinavých pěnez

P3 důrazně dodržuje všechny zákony týkající se prevence praní špinavých peněz v jurisdikcích, ve kterých působí. P3 má v úmyslu dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se předcházení praní špinavých peněz a stejně tak všechny příslušné místní předpisy proti praní špinavých peněz. Tyto Zásady proti praní špinavých peněz poskytují informace a pokyny, jak rozpoznat a řešit problémy týkající se praní špinavých peněz.

P3 postup pro oznámení porušení těchto zásad

Účelem tohoto postupu je usnadnit oznámení porušení zásad P3 uvedených výše samotnou společností P3, uvnitř společnosti nebo v souvislosti s podnikáním P3. Tento postup je určen všem manažerům, zaměstnancům, konzultantům a spolupracovníkům P3. Tento postup můžete být ovšem využit i třetími stranami, a to například prostřednictvím anonymního formuláře na webových stránkách společnosti P3.

Kontakt

Kristýna Spalová
Tel.: +420 725 761 250
E-mail: kristyna.spalova@p3parks.com
Anonymní oznámení porušování zásad P3

Formulář pro anonymní oznámení