P3 Logistic Parks s.r.o., IČ: 28215061, având sediul social la adresa Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1, precum și alte societăți ale grupului P3 Logistic Parks specificate aici (denumită în continuare „P3“) acordă multă importanță respectării principiilor și regulilor de protecție a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

P3 consideră toate datele cu caracter personal confidențiale și le prelucrează în conformitate cu normele generale obligatorii și legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, și anume  Regulamentul  Parlamentului European și al Consiliului nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulament”). 

P3, în calitate de operator de date cu caracter personal, oferă persoanelor fizice informațiile de mai jos privind prelucrarea datelor cu caracter personal (care sunt în contact cu P3 și ale căror date personale au fost obținute de către P3) pentru anumite scopuri bine stabilite.

Tipurile de prelucrare a datelor personale

NEGOCIEREA, ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI

Scopul prelucrării

P3 prelucrează datele personale ale partenerilor săi comerciali, inclusiv cei potențiali, pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor încheiate între P3 și partenerii săi comerciali (inclusiv efectuarea de rapoarte due diligence).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

procesarea datelor este necesară pentru executarea contractului la care participă persoana vizată în calitate departe contractuală sau pentru luarea măsurilor cerute de persoana vizată înainte de încheierea contractului;

interesul legitim al P3 - pentru efectuarea rapoartelor due diligence (datele personale ale partenerilor comerciali pot fi transferate unei terțe părți care încheie un contract cu P3, inclusiv în timpul negocierii acestuia).

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

parteneri comerciali și persoane din cadrul P3 – persoane fizice: prenume, nume, data nașterii, domiciliul sau adresa locului de muncă, adresa de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon, CNP-ul.

parteneri comerciali – persoane juridice: datele de contact ale persoanelor fizice reprezentând entitățile juridice sau ale persoanelor de contact, cum ar fi prenume, nume, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate negocia și ulterior încheia sau executa un contract fără să aibă la dispoziție datele personale (datele de contact).

Timpul prelucrării

în timpul negocierii contractului și ulterior timp de 1 an de zile după încheierea negocierilor în cazul în care contractul nu este încheiat.

în cazul încheierii contractului și în timpul desfășurării lui, iar ulterior pentru (i) un timp determinat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în cazul oricărei posibile dispute cu cealaltă parte care reiese din contract sau pentru o perioadă mai lungă, conform prevederilor legislative în aceste sens; sau (ii) o perioadă mai lungă, în cazul în care legislația prevede acest lucru.

FORMULARUL DE CONTACT

Scopul prelucrării

răspunsuri la întrebări, gestionarea și procesarea cerințelor vizitatorilor paginilor website-ului P3.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

gestionarea cererilor/întrebărilor, interese legitime ale P3.

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

prenume, nume, poziție, denumirea societății, țara de origine, limba, adresa de e-mail, numărul de telefon personal sau alte informații furnizate în mod voluntar de persoana vizată în formularul de contact.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate procesa întrebări/cereri fără  furnizarea datelor de contact.

Timpul prelucrării

perioada necesară pentru răspunderea la întrebare/ îndeplinirea cererii și pentru evaluarea întrebărilor, precum și pentru alte comunicări aferente privind problema respectivă.

ABONAREA LA BULETINUL INFORMATIV AL P3 

Scopul prelucrării

procesarea cererii on-line a persoanei vizate de abonare la primirea buletinului informativ P3, care cuprinde noutăți și evenimente ale grupului P3 Logistic Parks.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

acordul utilizatorului.

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

prenume, nume, titlu/poziție, adresa de e-mail, denumirea societății (angajatorului), țara de origine, limba – în cazul în care abonarea la buletinul informativ a fost trimisă prin link-ul de înregistrare de la adresa unsubscribe@p3parks.com sau prin e-mail.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate să le distribuie buletinul său informativ abonaților fără furnizarea datelor acestora de contact.

Timpul prelucrării

pentru durata abonării la buletinul informativ, mai concret până la momentul retragerii acordului de către utilizator.

Dezabonare de la primirea buletinului

persoana vizată se poate dezabona oricând de la primirea buletinului informativ al P3 sau al oricăreia dintre societățile care fac parte din grupul P3 Logistic Parks printr-un clic pe link-ul denumit unsubscribe (dezabonare) din orice buletin informativ sau prin trimiterea unui e-mail la adresa p3data@p3parks.com

FOTOGRAFII ȘI ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO

Scopul prelucrării

P3 face fotografii și/sau înregistrări audio-video în timpul evenimentelor organizate de către P3, printre altele, pentru prezentările sale comerciale prin intermediul site-ului www.p3parks.com, rețelelor sociale și materialelor promoționale. De asemenea, P3 folosește fotografiile și înregistrările audio-video de la evenimentele sale pentru administrația sa internă, pregătirea rapoartelor, plănuirea evenimentelor viitoare și dezvoltarea strategiilor de marketing. P3 monitorizează spațiile sale de depozitare cu ajutorul camerelor CCTV.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

acordul utilizatorului sau un interes legitim (chestiuni legate de administrația internă a P3, raportare, plănuirea evenimentelor viitoare și dezvoltarea strategiilor de marketing; protecția bunurilor P3, prevenirea criminalității precum și siguranța și protecția bunurilor și a sănătății persoanelor monitorizate).

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

fotografii portret și/sau înregistrări audio-video.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate, în timpul evenimentelor sale, să facă fotografii portret și/sau înregistrări audio-video ale persoanelor vizate prin care acestea ar putea fi ușor de identificat, fără obținerea acordului lor privind scopul menționat;

înregistrările camerelor CCTV ajută la asigurarea protecției bunurilor P3, precum și la siguranța și protecția bunurilor și a sănătății persoanelor, și la prevenirea infracțiunilor.

Timpul prelucrării

pe perioada campaniei de marketing a P3 sau pe perioada pentru care datele personale sunt de actualitate.

înregistrările CCTV pe o perioadă necesară pentru protecția bunurilor sau păstrarea dovezilor.

MARKETING ÎNTRE ÎNTREPRINDERI (B2B) 

Scopul prelucrării

P3 prelucrează datele personale ale partenerilor săi comerciali și ale clienților potențiali în scopuri de marketing direct.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

acordul utilizatorului sau un interes legitim al P3.

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

prenume, nume, adresa de e-mail, datele privind locul de muncă, poziția, numărul de telefon.

Motivul furnizării datelor

P3 nu-i poate contacta pe clienții/partenerii săi comerciali sau pe clienții potențiali în legătură cu promovarea serviciilor sale fără să aibă la dispoziție datele lor personale.

Timpul prelucrării

pe perioada campaniei de marketing P3 (în cazul clienților potențiali) sau pe durata contractului plus un an după încetarea contractului încheiat între P3 și clienții/partenerii săi comerciali. Persoana vizată se poate dezabona oricând de la campania de marketing (B2B) a P3 printr-un clic pe link-ul respectiv din orice e-mail promoțional.

COOKIES 

Scopul prelucrării

P3 prelucrează datele personale conținute în fișiere cookies pentru ca serviciile online să fie pentru utilizator mai prietenoase, eficiente și sigure, și pentru a implementa anumite funcții de utilizator.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

acordul pentru prelucrarea datelor personale.

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

adresa IP, configurația browser-ului, setarea calculatorului și alte metadate.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate administra și optimiza în mod corespunzător serviciile sale online fără posibilitatea prelucrării datelor personale conținute în cookies.

Timpul prelucrării

P3 depune eforturi maxime în scopul minimizării și, în măsura posibilităților, anonimizării/pseudonimizării datelor prelucrate de cookies. Paginile de internet P3 folosesc în principiu fișiere cookies care se îndepărtează automat în momentul în care vizitatorii închid browser-ele de internet (fișiere cookies de relaționare). P3 folosește, însă, ocazional și „fișiere cookies permanente” care rămân în dipozitivul utilizatorului până la expirarea valabilității acestora sau până la îndepărtarea lor manuală. Perioada de prelucrare a acestor fișiere cookies permanente depinde de setarea din momentul respectiv a fișierelor cookies data de utilizatorii paginilor de internet, precum și de setările calculatorului/browser-ului de internet al acestora.

CARIERĂ - ANGAJARE

Scopul prelucrării

P3 prelucrează datele personale ale candidaților pentru locurile de muncă vacante în vederea desfășurării procedurii de recrutare și a formalităților administrative care trebuie efectuate în cursul evaluării rezultatelor procedurii de recrutare și al întocmirii dosarelor personale în legătură cu această procedură.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

procesarea datelor constituie o condiție necesară pentru crearea raportului de muncă sau, după caz, prelucrarea datelor este efectuată pe baza unui interes legitim.   

Sfera datelor cu caracter personal prelucrate

prenume, nume, titlul academic, data nașterii, domiciliu, adresa de contact, adresa de e-mail, numărul de telefon, poza, numele foștilor angajatori și durata raporturilor de muncă anterioare, educație, cunoștințe lingvistice și de IT, alte date personale comunicate voluntar de candidați în CV-ul acestora.

Motivul furnizării datelor

P3 nu poate evalua calificarea candidaților și nu poate continua cu procedura de recrutare dacă nu are la dispoziție CV-urile acestora.

Timpul prelucrării

în cursul procedurii de recrutare și ulterior P3 poate păstra datele personale ale candidaților respinși până la expirarea perioadelor de probă ale candidaților recrutați, pentru cazul în care contractele candidaților recrutați încetează înainte de expirarea perioadei de probă și P3 trebuie să îi înlocuiască imediat.

Transferul datelor cu caracter personal

P3 folosește pentru prelucrarea datelor personale  furnizori externi sau alte societăți din cadrul grupului P3 Logistic Parks. Acești destinatari au calitatea de operatori sau persoane împuternicite de operatori. Pe baza cererii persoanei vizate, P3 îi poate comunica informații detaliate privind destinatarii P3 sau externi.

Informațiile privind adresa IP, browser-ul, dispozitivul și sistemul de operare al vizitatorilor paginii de internet P3 sunt, în anumite condiții, împărtășite cu furnizorii de servicii de internet sau cu societăți care administrează rețele sociale (de ex. Facebook, Google, LindekIn, Twitter). Pot fi de asemenea înregistrate informații privind calculatorul și /sau alte activități în timpul folosirii paginilor de internet P3.

 

Drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor lor personale

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul persoanei fizice, această persoană are dreptul oricând să retragă acest consimțământ, prin trimiterea unui e-mail la adresa p3data@p3parks.com, a unei scrisori la adresa P3 menționată mai sus, sau prin comunicarea în persoană a acestui fapt către P3. 

Retragerea consimțământului nu are efecte retroactive, iar prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia rămâne neafectată; prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată înainte de retragerea acestui consimțământ este legală.  

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim al P3, persoana fizică are dreptul la obiecteze cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal din motivele care privesc situația concretă a acestei persoane, obiecție care va fi descrisă în plângerea formulată.

În momentul în care P3 primește o plângere, va sista prelucrarea datelor cu caracter personal menționate (doar păstrându-le) și va analiza dacă există motive întemeiate pentru prelucrarea lor care primează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate sau care se referă la stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale ale P3. Dacă P3 ajunge la concluzia că astfel de motive există, va informa persoana interesată cu privire la acest fapt și îi va recomanda alte posibilități de protecție, și ulterior va continua să prelucreze datele cu caracter personal ale acesteia. Dacă, însă, P3 ajunge la concluzia că nu există suficiente motive pentru prelucrare, trebuie să o informeze pe persoana vizată cu privire la acest fapt, să sisteze prelucrarea datelor respective și să le șteargă.

Persoanele fizice au dreptul de acces la datele lor personale prelucrate de P3, de modificare sau de ștergere a acestora, de aplicare a limitelor sau îngrădirilor privind prelucrarea datelor personale, precum și dreptul la transfer.

Aceste drepturi pot fi afirmate și exercitate prin trimiterea unui e-mail la adresa p3data@p3parks.com, prin contactarea telefonică a P3 sau prin trimiterea unei scrisori la adresa P3 menționată mai sus. Pe deasupra, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal sau la o altă autoritate competentă în materie de supraveghere a procesării datelor cu caracter personal.

 

Datele de contact P3 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

P3 Logistic Parks s.r.o.

Adresa de contact: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1

Persoana de contact: Kristýna Spalová

Telefon: +420 225 987 400

E-mail: p3data@p3parks.com