În vigoare de la 1 iunie 2013
Prin accesarea acestui website (denumit "Site") confirmați că nu există impedimente legale pentru ca dumneavoastră să folosiți acest Site, și sunteți de acord să respectați toţi termenii și condițiile de utilizare de mai jos („Termenii“).

Acești Termeni guvernează accesul și folosirea Site-ului de către dumneavoastră (cu excepția cazului în care există termeni și condiții diferite sau adiţionale aplicabile pentru anumite zone ale acestui Site, care sunt indicate pe pagina corespunzătoare a Site-ului și vor avea prioritate). Dacă nu sunteți de acord să respectați acești Termeni, nu trebuie să utilizați acest Site.

Pentru claritate, în acești Termeni, referirile la „noi“, „al nostru“ și „noi înșine“ sunt referiri la PointPark Properties s.r.o. și la oricare dintre companiile sale afiliate sau companiile din grup (împreună „P3“).

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră și în orice moment, să modificăm, să amendăm, să actualizăm sau să schimbăm aceşti Termeni și vom posta o copie a Termenilor modificați pe acest Site. Veți fi obligați să respectați Termenii actulizați din momentul în care ei sunt postați pe acest Site.

1. Acces
Ne rezervăm dreptul de a restricționa anumite secțiuni ale acestui Site la utilizatori specifici sau autorizaţi. În cazul în care o anumită pagină a Site-ului vă solicită să vă înregistrați înainte de a obține accesul, sunteți de acord să furnizați detalii adevărate, exacte, actuale și complete, inclusiv, dar fără a se limita la, un nume de membru și o parolă, precum și numele dumneavoastră, adresa , numărul de telefon și o adresă de e-mail validă.

2. Dreptul de folosire a Site-ului
P3 vă acordă un drept condiționat, limitat, neexclusiv și netransferabil de a accesa și utiliza Site-ul și conținutul acestuia, în conformitate cu acești Termeni. Orice utilizare a Site-ului care nu este permisă în mod specific în conformitate cu aceşti Termeni este strict interzisă.

3. Proprietate Intelectuală
Confirmaţi că P3 deține sau are o licență pentru toate titlurile, drepturile și drepturile de autor asupra conţinutului acestui Site, inclusiv orice mărci comerciale, denumiri comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Toate titlurile și drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărui conținut licențiat furnizat pe acest Site sunt proprietatea respectivilor deţinători ai conținutului și pot fi protejate de drepturile de autor aplicabile sau de alte legi și tratate de proprietate intelectuală, și supuse unor restricţii de utilizare în temeiul acestor legi sau tratate.

Puteți folosi acest Site pentru informare și în scopuri de afaceri interne, și puteţi face o copie a paginilor din acest Site, dar numai pentru uz intern și cu condiția să păstrați toate drepturile de autor și alte notificări legate de proprietate intacte. Orice modificare, transmitere, angajare, copiere sau utilizare a conținutului acestui Site pentru scopuri publice sau comerciale (altele decât utilizarea în scopuri de afaceri interne) este interzisă. Ca atare, nu puteți copia, modifica sau distribui conținutul Site-ului fără acordul expres prealabil scris al P3.

Numele „P3“, P3 şi logo-ul P3, precum și anumite alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafică și logo-uri P3 utilizate în legătură cu furnizarea de servicii de către P3 (împreună „Mărcile P3“) sunt mărci înregistrate ale P3. Site-ul poate conține mărci comerciale ale terțelor părți, mărci de servicii, grafică și logo-uri. Nu aveţi niciun drept sau licență cu privire la mărcile P3 sau la mărcile comerciale ale oricărei terțe părți.

4. Previziuni
Acest Site poate conține diverse previziuni și include presupuneri privind operațiunile, rezultatele viitoare și perspectivele P3. Aceste previziuni se bazează pe așteptările actuale și nu sunt garanții de performanță. Previziunile sunt supuse unor riscuri si incertitudini, care sunt dificil de prezis și în afara controlului managementului P3 sau al acționarilor săi. Performanța și rezultatele reale vor fi supuse unor importanți factori economici și de altă natură care ar putea determina ca rezultatele reale sau evenimentele să difere semnificativ de cele prezentate sau sugerate de previziunile și presupunerile aferente acestora. Orice astfel de previziuni (și orice alte materiale datate) se referă numai la data la care au fost făcute și P3 avertizează cititorii să nu se bazeze în mod nejustificat pe ele. P3 nu își asumă nicio obligaţie de a actualiza orice informaţie din conținutul Site-ului, inclusiv previziunile, bazate pe informații noi, evenimente viitoare sau orice alte informaţii.

5. Restricții
Sunteți de acord să nu: (i) utilizați Site-ul pentru a reproduce, transmite, afișa sau distribui materiale protejate de drepturi de autor (sau protejate în alt mod) prin orice mijloc sau prin orice metodă, fără permisiunea expresă scrisă a P3; (ii) copiați, stocați, editați, modificați, pregătiți orice lucrare derivată din sau să modificați în vreun fel orice din conținutul furnizat pe Site; sau (iii) folosiți Site-ul în orice mod care încalcă acești Termeni.

Sunteți de acord că nu veți: (a) prelua identitatea oricărei persoane sau entități sau denatura afilierea dvs. cu orice altă persoană sau entitate; (b) trimite spam-uri, un număr mare de email-uri, colecta adrese de e-mail sau alte informații personale, folosi spidering, copia sau extrage informaţii de pe website folosind programe pentru computer, sau orice altă activitate cu scopul de a obține liste de utilizatori sau orice alte informații, incluzând, în mod specific, liste de proprietăţi și date personale disponibile prin intermediul Site-ului; (c) trimite scrisori în lanț sau scheme piramidale, prin intermediul sau folosind informațiile conținute pe Site; (d) încerca să obțineți acces neautorizat la alte sisteme informatice prin intermediul Site-ului; sau (e) utiliza Site-ul în orice alt mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul sau interfera cu utilizarea şi placerea de a utiliza Site-ul a unei alte persoane.

6. Disclaimer
Acest Site vă este furnizat „ca atare” şi „asa cum este disponibil”. Orice utilizare a acestui Site se face pe propriul risc. În măsura maximă permisă de lege, P3 exclude toate garanțiile, fie explicite sau implicite (inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite pentru o calitate satisfăcătoare, conformitatea cu scopul și utilizarea diligenţei şi competenţei rezonabile). P3 nu dă niciun fel de declaraţii şi garanţii cu privire la informațiile conținute pe Site și la conținutul Site-ului. P3 nu dă niciun fel de declaraţii şi garanţii că acest Site va fi liber de corupție, atac, viruși, interferențe, hacking sau orice alt tip de intruziuni legate de securitate.

7. Răspundere
P3 nu va fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, ocazionale, speciale, adiacente sau adiţionale, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderi de profituri, bunăvoință, utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă P3 a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune), care rezultă din: (i) utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza Site-ul sau un conținut al Site-ului; (ii) accesul neautorizat la sau alterarea transmisiunilor sau datelor dvs.; (iii) declarații sau conduită sau orice altă terță parte pe Site; sau (iv) orice altă problemă legată de Site.

8. Despăgubire
Veţi despăgubi P3 pentru toate pierderile, costurile, cererile sau cheltuielile (directe sau indirecte) care pot rezulta din: (i) orice fel de pretenție a unei persoane că operarea, posesia sau utilizarea Site-ului sau a oricărei părți a acestuia de către dvs. care este în contradicție în orice fel cu acești Termeni, sau că orice materiale sau informații pe care ni le trimiteți încalcă drepturile de autor sau drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; sau din (ii) utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-ului și a conținutului acestuia de către dumneavoastră.

9. Prevederi Generale
Sunteți de acord că veți respecta acești Termeni și toate legile relevante aplicabile în privința utilizării acestui Site de către dvs.

Link-urile de pe acest Site și de pe alte site-uri pe care le operăm pot duce către site-uri ale unor terțe părți. Conținutul, acurateţea și funcțiunea acestor site-uri este în afara controlului P3 și nu putem accepta nicio responsabilitate pentru aceste site-uri, şi nici nu aprobăm conținutul acestor site-uri ale terţelor părţi. În particular, orice relații pe care le aveți cu astfel de operatori de site-uri care constituie terțe părţi vor avea loc în baza termenilor și condițiilor (dacă există) ale respectivului operator de site-uri.

Accesul la tot sau la oricare parte a Site-ului poate fi suspendat temporar sau anulat fără notificare.

Dacă oricare prevederi ale acestor Termeni vor fi considerate de o instanță a fi ilegale, invalide sau inaplicabile, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare şi vor fi considerate valide

Neexercitarea de către noi a oricărui drept sau remediu în baza acestor Termeni nu constituie o renunțare la acel drept sau remediu.

Acești Termeni stabilesc întregul acord și înțelegerea dintre părți în legătură cu utilizarea acestui Site și vor suspenda şi înlocui orice alți termeni și condiții pretinse a fi aplicate.

Acești Termeni sunt guvernați de legea britanică și sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor din Marea Britanie.