GIC, singapurský štátny majetkový fond, podpísal dohodu o akvizícii paneurópskeho portfólia logistických nehnuteľností („Maximus“) od fondov spravovaných spriaznenými spoločnosťami Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), popredného svetového správcu alternatívnych investícií. Výška investície je približne 950 miliónov eur netto. Akvizícia zapadá do stratégie GIC rozširovať logistické platformy, ktoré sú v jej výhradnom vlastníctve, a posilňovať tak pozíciu P3 ako popredného developera a správcu logistických nehnuteľností v Európe.  

Portfólio Maximus pozostáva z 28 logistických aktív s rozlohou viac ako 1 000 000 m2, umiestnených v kľúčových logistických centrách európskych krajín ako sú Nemecko, Poľsko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko aj Slovensko. Portfólio bude spravované P3 a umožní expanziu developera v západnej Európe. Nájomníci pochádzajú z rôznych odvetví, najmä z automobilového priemyslu, elektromobility, distribúcie, e-commerce či logistiky poslednej míle. Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v prvom štvrťroku 2020, po splnení všetkých obvyklých podmienok a získaní potrebných povolení vyplývajúcich zo zákona.

Lee Kok Sun, hlavný investičný riaditeľ, GIC Real Estate, k akvizícii uvádza: „Pre dlhodobého investora, ako je GIC, zostáva logistika atraktívnym odvetvím, ktoré bude aj naďalej rásť, podporované rastom odvetvia e-commerce, a preto očakávame, že z dlhodobého hľadiska prinesie stabilné príjmy. Logistická platforma P3 v Európe je nevyhnutnou súčasťou nášho globálneho logistického portfólia a táto transakcia, týkajúca sa získavania vysoko kvalitných ziskových európskych logistických aktív, je v súlade s našou stratégiou účinne posilňovať pozíciu P3 ako popredného investora a manažéra logistických nehnuteľností v regióne.“

Otis Spencer, hlavný investičný riaditeľ P3 Logistic Parks, spresňuje: „P3 má výborné predpoklady integrovať portfólio Maximus do svojej celoeurópskej platformy skladových nehnuteľností. Naša lokálna prítomnosť znamená, že máme k dispozícii tím a zdroje potrebné na to, aby sme nehnuteľnosti úspešne spravovali a prinášali pridanú hodnotu ako pre ne samotné, tak aj pre koncových zákazníkov. Táto akvizícia je jedným z najväčších investičných obchodov v oblasti nehnuteľností tohto roka v Európe a zároveň najväčšou v Nemecku. Odráža mnohovrstvovú investičnú stratégiu zameranú na rast nášho podielu na európskom trhu prostredníctvom vlastného rozvoja, ale aj akvizícií. S podporou nášho vlastníka, GIC, aktívne vyhľadávame ďalšie investičné príležitosti na posilnenie nášho postavenia ako jedného z popredných developerov a správcov logistických nehnuteľností v Európe.“

Sebastian-Dominik Jais, partner European Principal Finance spoločnosti Apollo, dodáva: „Teší nás, že v súvislosti s touto transakciou budeme prehlbovať naše vzťahy s GIC a budeme aj naďalej hľadať príležitosti na investovanie do veľmi atraktívnych aktív v rôznych regiónoch, vrátane Nemecka, ktoré tvoria dlhodobú investičnú kompetenciu našich European Principal Finance.“