Singapurský suverénní majetkový fond GIC uzavřel smlouvu o akvizici evropského portfolia průmyslových nemovitostí („Maximus“) od fondů spravovaných společnostmi přidruženými k Apollo Global Management, Inc. (newyorkská burza: APO), přednímu světovému správci alternativních investic. Akvizice v hodnotě  950 milionů eur  je v souladu se strategií GIC zaměřenou na rozšiřování logistického portfolia společnosti P3, kterou plně vlastní, a upevňování její pozice jako předního developera a správce průmyslových nemovitostí v Evropě.  

Portfolio Maximus tvoří 28 logistických center rozkládajících se na ploše více než 1 000 000 m2, které jsou vhodně situovány v klíčových logistických uzlech po celé Evropě, např. v Německu, Polsku, Slovensku, Nizozemí, Belgii a Rakousku. Správou portfolia bude pověřena společnost P3, která jeho prostřednictvím získá další opěrné body v západní Evropě. Budovy v rámci nového portfolia využívají nejrůznější nájemci, například společnosti působící v odvětví automobilového průmyslu, e-mobility, distribuce, e-commerce, logistiky tzv. poslední míle a další. Předpokládá se, že akvizice bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2020, dle obvyklých podmínek pro uzavření takové transakce a po jejím nutném schválení regulačními úřady.

Lee Kok Sun, investiční ředitel fondu GIC Real Estate, prohlásil: „Jelikož je GIC investorem do projektů s dlouhodobou hodnotou, logistika pro nás i nadále zůstává atraktivním odvětvím. Má nakročeno k pokračování růstu, který je podpořen posilováním odvětví e-commerce, proto v dlouhodobém horizontu očekáváme, že bude přinášet stálé příjmy. Evropská platforma průmyslových areálů P3 je důležitou součástí našeho globálního logistického portfolia a tato akvizice vysoce kvalitních a ziskových průmyslových budov po celé Evropě odpovídá naší strategii efektivního rozšiřování P3 a účinného posilování její pozice vůdčího developera a správce průmyslových nemovitostí v tomto regionu.“

Otis Spencer, investiční ředitel P3 Logistic Parks, pokračuje: „Společnost P3 má dobré předpoklady k začlenění portfolia Maximus do naší stávající evropské platformy průmyslových areálů. Jelikož tato centra dlouhodobě vlastníme, máme k dispozici tým i zdroje k úspěšné správě a navyšování hodnoty tohoto majetku i hodnot pro koncové zákazníky. Tato akvizice je jedním z největších letošních investičních obchodů zaměřených na nemovitosti v Evropě a největším obchodem v Německu vůbec. Odráží naši diverzifikovanou investiční strategii rozšiřování tržního podílu na evropském trhu formou výstavby a akvizic. Za podpory našeho vlastníka, fondu GIC, aktivně vyhledáváme další investiční příležitosti, které upevní naši pozici jednoho z předních evropských developerů a správců průmyslových nemovitostí.“

Sebastian-Dominik Jais, partner fondů European Principal Finance společnosti Apollo, dodává: „Jsme potěšeni, že díky této transakci dále posílíme náš úzký vztah s fondem GIC, a těšíme se na další investice do vysoce atraktivních aktiv v různých zemích, včetně Německa, a to v rámci dlouhodobého úspěšného investičního pověření od našich fondů European Principal Finance.“