Po tom, čo možno opísať len ako “zaujímavý” rok 2020, sa nový rok rozbehol rovnakým štýlom, akým skončil ten predchádzajúci – so správami,  plnými príbehov o lockdownoch, štatistík o COVIDe a politického rozruchu. Deje sa však veľa vecí, ktoré naznačujú, že rok 2021 by z viacerých dôvodov mohol byť  prechodovým rokom. Uvádzame šesť trendov, ktorých výskyt môžeme očakávať v roku 2021, a ktoré budú mať dopad mimo sveta pandémií, geopolitiky a prezidentov.

 

  1. HYBRIDNÁ PRÁCA SA STÁVA ŠTANDARDOM

Pandémia zavrela po celom svete biznisy, ktoré nie sú životne dôležité, a donútila kancelárskych pracovníkov prispôsobiť sa novému svetu práce z domu. Ľudia si zvykli tráviť deň na nástrojoch diaľkovej vizuálnej komunikácie ako Zoom, a veľmi dôverne sa zoznamujú s výzdobou stien a knižnicami svojich kolegov. Každý, kto očakáva, že sa po plošnej vakcinácii dočká návratu k pred-pandemickému pracovnému prostrediu, bude však pravdepodobne sklamaný. Schopnosť efektívne fungovať aj bez toho, aby zamestnanci pendlovali každý deň do kancelárie, otvorila podnikom oči a ukázala príležitosti na významné ušetrenie niektorých nákladov. Kancelárske priestory sú drahé, najmä v prestížnych mestských lokalitách, takže zistenie, že firma môže fungovať bez toho, aby sa jej kolektívy fyzicky nachádzali v týchto lokalitách, spôsobí prehodnotenie jej požiadaviek. Mnohé firmy, vrátane gigantu Unilever, vyrábajúceho  spotrebný tovar, už vyhlásili, že žiadny „návrat do kancelárií“ nebude. Alan Jope, CEO spoločnosti Unilever povedal, že spoločnosť bude aj po pandémii pokračovať vo využívaní  „hybridného režimu“ práce medzi domovom a kanceláriou: „Predpokladáme, že sa nikdy nevrátime k piatim dňom týždenne v kancelárii…  to už vyzerá veľmi staromódne.[i] Toto je hudbou pre uši tých pracovníkov, ktorí neznášali denný stereotyp neproduktívnych hodín, zabitých v dopravnej zápche alebo  tlačenici v preplnenom vlaku, a ktorí sa desili návratu do tohto sveta.

Je však hrozne naivné myslieť si, že tento prechod nebude mať svoje zápory. Ľudia sú spoločenské tvory, a aj keď nám nástroje diaľkovej vizuálnej komunikácie (telepresence) umožňujú vidieť našich pracovníkov, ide o veľmi formálny spôsob, ktorý ľudí oberá o diskusie v kancelárii a pri automate s vodou, ktoré vytvárajú  priateľstvá a spoločenské väzby. Tento nedostatok osobnej interakcie môže mať dopad na súdržnosť kolektívu a vyvolávať v ľuďoch pocit, že sú spoločensky odpojení. Pre mnohých ľudí, najmä tých, ktorí nemajú nejaký vzťah, bolo ich pracovisko jediným miestom, kde sa zapájali do skupinových interakcií. Preto nemôžeme ignorovať dopad toho, čo môže priniesť obmedzený kontakt s ľuďmi, najmä u mladých ľudí na začiatku ich kariéry. Dokonca aj tí, čo majú rodiny, vidia tieto zápory, pretože čiara medzi prácou a domovom je rozmazaná a znamená, že majú problémy sa po práci „vypnúť“.

Preto je pravdepodobné, že v roku 2021 sa zavedie hybridný model práce v kancelárii a z domu, ktorý by ľuďom mohol dať to najlepšie z oboch svetov. Tento prechod sa však ďalej vetví, čo bude mať vplyv na biznis modely spoločností zabezpečujúcich dopravu, dodávateľov a prenajímateľov nehnu­teľ­ností, dizajnérov kancelárií a dodávateľov kancelárskeho vybave­nia, telocviční v centre mesta, spoločností zabezpečujúcich dodávku energií a vody, výrobcov a predajcov biznis oblečenia a formálneho oblečenia, nehovoriac o baroch, kaviarňach a reštauráciách, ktoré zarábali peniaze na poskytovaní stravy a nápojov týmto pendlujúcim kancelárskym pracovníkom.

 

  1. E-COMERCE POKRAČUJE V RASTE; FYZICKÍ MALOOBCHODNÍ PREDAJCOVIA AKCEPTUJÚ TÚTO VIACKANÁLOVÚ REALITU

Jednou z oblastí, ktorá očividne bude výrazne ovplyvnená prechodom z práce v kancelárii na prácu z domu, bude e-commerce (elektronický/ /internetový obchod). Rok 2020 zaznamenal dramatický nárast objemu a hodnoty e-commerce, pretože ľudia boli doslovne donútení zostávať doma a prišli o možnosť nakupovať v kamenných obchodoch. Prinieslo to nových zákazníkov pre e-commerce a súčasne to zväčšilo objem obchodného obratu s tými, ktorí už boli dobre zabehnutí v elektronickom (online) nakupovaní. Takže celosvetový objem predaja e-commerce v roku 2020 dosiahol 4,28 bilióna dolárov, o 27,6% viac, ako v predchádzajúcom roku. Očakáva sa, že v tomto roku to narastie o ďalších 14,3% na 4,89 bilióna dolárov. Ethan Cramer-Flood, autor aktualizácie “Global E-Commerce Update 2021“ spoločnosti eMarketer, hovorí: „Očakávame, že spotrebitelia si v roku 2021 zachovajú mnohé zo svojho novo nájdeného digitálneho správania“. 74% týchto nových e-commerce zákazníkov má už svoje prvé skúsenosti s Amazonom, čo spôsobilo masívny nárast obratu a zisku tohto internetového giganta. Spoločnosť tak dosiahla v 3. štvrťroku 2020 obrat až 96,1 miliardy  dolárov. Existujú náznaky, že aj tento rast bude dlhodobý, keďže viac ako 150 miliónov domácností teraz objednáva cez Amazon Prime; z toho 142 miliónov len v samotných USA. [ii] Členstvo v Prime povzbudzuje zákazníka k výraznému ročnému míňaniu, pričom členovia nakupujú častejšie a v jednom obchode míňajú viac peňazí.

Je pravdepodobné, že budú pokračovať aj ďalšie trendy z roku 2020, napríklad nárast ponuky domácej zábavy, ako predplatená televízia a hry. Za posledný rok explodovali predplatené mediálne služby od spoločností ako Amazon, Disney a Netflix, a dopyt po herných konzolách ďalšej generácie bol taký obrovský, že hneď po zahájení predaja sa vypredali PlayStation 5 spoločnosti Sony, aj nová Xbox Series X od Microsoftu. A stále sú aj po troch mesiacoch konzoly pre širokú verejnosť nedostupné. Denne mi to pripomína môj najmladší syn, ktorý stále čaká na svoj narodeninový a vianočný darček. Dopyt po domácej zábave, kombinovaný vynúteným zatvorením kín, nočných klubov a divadiel, spôsobil aj rozmach pre nové televízie, schopné predvádzať potenciál ultra-HD filmov a 4K hier, a iných doplnkov domácej zábavy, ako sú reproduktorové súpravy typu soundbar. Mali by sme očakávať, že to bude pokračovať aj po celý rok 2021, najmä ak budú dovo­lenky v zahraničí na jar/v lete ovplyvnené pandemickými obmedze­nia­mi.   

Pokračovanie práce z domu tiež donúti mnohé spoločnosti, aby natrvalo prispôsobili svoje modely podnikania tak, aby poskytovali donáškové a preberacie služby stále statickejšiemu obyvateľstvu. Fyzický maloobchod si bude musieť zvyknúť na viackanálový prístup, takže čakajte, že mnohé spoločnosti zatvoria svoje menej ziskové predajne a prerobia väčšie prevádzky na mini-distribučné strediská, schopné zvládnuť rozvoz dodávok a vratky od zákazníkov. Walmart napríklad vzdoruje Amazonu prerábaním svojich predajní na distribučné centrá, využívajúc svoju výhodu množstva/ /objemu prevádzok a ich polohu, čím ponúka zákazníkom väčší výber a rýchlejšiu službu.

 

  1. POCHOD ROBOTOV

Zvládnutie tohto dopytu rýchlej donášky všetkého od stravy po televízory si vyžaduje značné množstvá pracovných síl. Amazon napríklad nabral v roku 2020 viac ako 400.000 nových zamestnancov, aby vyhovel explodujúcemu dopytu a zvýšil svoju logistickú stopu o 15%.[iii] Je to drahé. Riešenie tohto nákladového problému príde vo forme strojov. Množstva a množstva strojov. 

Zatiaľ čo rok 2020 bol pre mnohé spoločnosti rokom experimentovania, rok 2021 bude rokom prijímania, so zavádzaním všetkého od plánovacích systé­mov, založených na AI (umelej inteligencii), až po donáškových robotov. Objem a rýchlosť elektronického obchodu spôsobuje, že nároky na zber, balenie a triedenie požiadaviek presahuje ľudské schopnosti, bez ohľadu na počet zamestnaných. V dôsledku toho Medzinárodná federácia pre robotiku predpovedá, že globálny trh skladovej automatizácie narastie v najbližších troch rokoch na 5 miliárd dolárov s približne 10%-ným CAGR, čím vznikne obrovský dopyt po nových skladových priestoroch a prebudovaní existujú­cich tak, aby vyhovovali tomuto novému typu automatizácie.[iv]

V roku 2021 sa stane bežnejším aj pohľad na donáškové roboty na poslednú míľu. Spoločnosti ako Starship Robotics zaznamenali za posledných 12 mesiacov exponenciálny rast, vykonajúc celkovo viac ako 500.000 donášok a najazdiac viac ako 1 milión míľ. Podobne Amazon nasadil v roku 2020 svojho cestného robota Scout v Kalifornii, Atlante, Georgii a vo Frankline v štáte Tennessee. Takže v roku 2021 takmer určite uvidíme široké využitie robotov Scout aj Starship vo veľkom počte miest v Európe a v USA.

Dronové donášky, o ktorých sa už roky diskutuje, pravdepodobne v tomto roku tiež zaznamenajú prelom do hlavného  prúdu.  V poslednom týždni roka 2020 povolila FAA v USA, aby malé komerčné drony lietali na krátke vzdialenosti nad ľuďmi a v noci bez výnimky. Malé drony budú smieť lietať za obmedzených podmienok aj nad pohybujúcimi sa vozidlami. Administrátor FAA Steve Dickson hovorí, že “nové pravidlá uvoľňujú cestu pre ďalšiu integráciu dronov do nášho vzdušného priestoru rešpektujúc obavy o bezpečnosť... približujúc nás ku dňu, kedy budeme bežnejšie svedkami dronových operácií, napríklad donášok balíkov.” V Európe a Ázii – najmä v Číne – sa tiež bude viac experimentovať s dronovými donáškami.

 

A picture containing text, different

Description automatically generated

 

  1. AUTONÓMNE VOZIDLÁ SA KONEČNE DOSTÁVAJÚ NA CESTU (ALE AUTÁ ZATIAĽ MOŽNO NIE) 

Jednou z oblastí, ktorá dramaticky zrevoluční nielen poslednú míľu, ale aj donášku nákladu a pohyb personálu, je objavenie sa autonómnych vozidiel bez vodiča. Amazon v júni 2020 zaplatil 1 miliardu dolárov za akvizíciu Zoox, spoločnosti zabezpečujúcej autonómne dodávky, a plánuje využiť svoje novonadobudnuté schopnosti na vytvorenie flotily autonómnych elektrických vozidiel, aby znížil svoje obrovské prepravné náklady. Po dosiahnutí Úrovne 4 sa autonomizácia u osobných vozidiel však stále ukazuje byť problema­tická a schopnosť automatizovať škálu logistických vozidiel, ktoré sa pohybujú medzi realizačnými centrami (a v nich samotných) sa v roku 2021 skoro určite stane hlavnou témou.

V tomto roku budeme svedkami masívnych investícií do rozvoja robotických taxíkov a úrovne automatizácie 4 u áut. Vlastníctvo osobných áut v roku 2021 poklesne, pretože v dôsledku nárastu práce z domu poklesne u ľudí potreba vlastniť viacero áut a výsledkom bude, že mnohé domácnosti sa vrátia k tomu, že budú rodinou s jediným autom. Situácie, kde budú potrebovať dve vozidlá, budú riešiť prenájmom dopravných služieb na objednávku ako Uber a Lyft, najmä v mestskom prostredí. Vďaka nákladovým benefitom v dôsledku odstránenia človeka z prednej časti auta sa autonómne autá stanú najlacnejšou dostupnou formou prepravy, čo ešte viac zrýchli odklon od vlastníctva automobilu k servitizácii dopravy. Koncom roka 2020 predviedol Amazon prvý výstup zo spoločnosti Zoox od jej ovládnutia - účelovo skonštruovaný robotický taxík, schopný jazdiť až do 120 km/hod., a aj keď sa Elon Musk trochu unáhlil so svojou predpoveďou, že do konca roka 2020 bude 1 milión robotických taxíkov, stále ostáva presvedčený, že rok 2021 bude rokom, keď konečne vyrazia na cesty. Dopyt tu určite bude.

 

  1. ELEKTRINA SA STÁVA HLAVNÝM PRÚDOM

Vznik armády autonómnych robotických vozidiel, ktoré jazdia po cestách, premávajú po skladoch a dovážajú tovar až ku dverám, vytvorí značný dopyt po vývoji vyspelých batériových schopností. Rok 2021 bude preto prevratným pre elektrické vozidlá. Náznaky sa objavili už v roku 2020, kedy napriek globálnemu prepadu predaja všetkých automobilov narástol predaj elektrických vozidiel len za prvých 10 mesiacov o 169%.[v] Kým plne elektrické autá predstavujú stále len 2% trhu, nabíjacie hybridy zvyšujú  toto číslo na 7%. Vládny tlak na splnenie iniciatív na zníženie uhlíkových emisií v kombinácii so zahájením globálnej agendy „Veľký reset“ Svetového ekonomického fóra na schôdzi v Davose na jar 2021 však spôsobí obrovský odklon od vozidiel s motormi s vnútorným spaľovaním. Vo Veľkej Británii budú napríklad od roku 2030 všetky nové vozidlá musieť byť buď elektrickými modelmi alebo hybridmi, a hybridy budú postupne vyradené v roku 2035. Zánik je blízko.

Jednou z hlavných prekážok brániacich predaju elektricky poháňaných vozidiel je nákladnosť a obava z dojazdu. Nákladnosť v posledných rokoch strmo poklesla vďaka spoločnostiam ako MG, ktorá ponúka plne elektrické SUV s cenou začínajúcou pod 16 tisíc libier. Dojazd elektrických vozidiel zatiaľ zostáva prekážkou pre ich masové nasadenie, ale tieto obavy zrejme v roku 2021 zmiernia nasledovné 4 faktory vývoja:

  • vyššie spomínané zníženie potreby pendlovať na veľké vzdialenosti do práce
  • pokrok v ukladacej kapacite batérií
  • značné rozšírenie nabíjacích sietí
  • dramatické zníženie doby nabíjania batérií.

Doron Myersdorf, CEO spoločnosti StoreDot, ktorá vyvinula super-rýchle nabíjačky pre elektrické vozidlá ako sú drony, predviedol tento mesiac ultra-rýchlu schopnosť nabíjania pre automobily, ktorá vozidlo plne nabila za päť minút. Prehlásil, že „prekážkou číslo jedna prijatia elektrických vozidiel už nie je nákladnosť, ale obava z dojazdu. Ak je skúsenosť vodiča rovnaká, ako pri tankovaní (benzínového auta), celá táto obava pominie. Úzkym miestom pre extra-rýchle nabíjanie už nie je batéria.”[vi]

Vzostup elektrických a hybridných áut v roku 2021 sa prenesie aj na požiadavky na väčšiu kapacitu ukladania energie a jej distribúciu u nehnuteľností. Vznikne tlak na to, aby prívodné a ukladacie kapacity obnoviteľnej energie v kanceláriách a dodávkových strediskách napájali nielen budovy, ale aj hore spomínané veľké množstvo elektrických nabíjacích miest pre vozidlá, počínajúc robotmi v skladoch, skladujúcich tovar a manipulujúcich s ním, až po nákladné autá, drony a roboty na dovoz/ /donášku tovaru a autá na prepravu pracujúcich.

 

  1. ROK 2021 BUDE ROKOM 5G

Práca prostredníctvom diaľkovej vizuálnej komunikácie (telepresence), nárast hrania hier na Internete a streamovania filmov, elektronický obchod (e-commerce), skladová robotika, cestné roboty, autonómne autá – toto všetko bude potrebovať sústavné neprerušované pripojenie na Internet. Narastajúcim problémom sa stáva šírka pásma, čo vedie k masívnemu zvyšovaniu investícií do dátových centier a edge computingu. Ale explózia v množstve zariadení, ktorých pripojenie bude možné vďaka 5G, spôsobí obrovský skok dopytu po veľkej šírke pásma a konektivite s ultra-nízkou latenciou (oneskorením). Spustenie 5G v roku 2020 bolo pomerne tiché v dôsledku obmedzeného obsahu a kapacity. V roku 2021 však uvidíme globálny rozmach 5G infraštruktúry, kombinovaný s oveľa väčším počtom kompatibilných mobilných zariadení, čo umožní, aby skúsenosť s bezdrôtovou 5G konektivitou získalo oveľa viac ľudí. Vo Veľkej Británii už štát vyčlenil 28 miliónov libier, aby sa jednoducho preskúmali možnosti využitia 5G na zlepšenie života ľudí, a zahájil to holografický David Attenborough, predvádzajúci zázraky sveta prírody.

Expanzia 5G umožní všetko, počínajúc možnosťami zdokonalenej diaľkovej vizuálnej komunikácie (telepresence), cez ultra-rýchle streamovanie 4K filmov, rýchlejšie hranie hier na Internete (online gaming), vytvorenie celých nových virtuálnych svetov vo VR, až po možnosti zmiešanej reality pomocou AR, vznik Internetu vecí (Internet of Things), plus pripojenie a ovládanie už spomínanej armády autonómnych vozidiel. Výsledkom bude, že rok 2021 sa stane rokom, kde sa svet pripojí.

 

2021: Začiatok digitálnych zlatých časov?

Skutočný dopad týchto trendov je vidieť, keď si poodstúpime, pretože každý z nich ovplyvňuje a vyvoláva dopyt po ďalšom, vytvárajúc tak účinný cyklus pokroku.

 

 

                                               

1. Pokračovanie práce z domu / telepresence

2. Zvýšený dopyt po domácej zábave, donáške jedla a e-commerce

3. Presun k donáškovým biznis modelom a dodávateľským reťazcom

4. Dopyt po automatizácii logistiky v záujme rýchlejšej a menej nákladnej dodávky/donášky

5. Zníženie vlastníctva áut a vzostup dopravy na objednávku

6. Automatizácia vozidiel na donášku tovaru a prepravu osôb

7. Zvýšený dopyt po vozidlách na elektrickú batériu

8. Zvyšovanie kapacity batérie, jej životnosti a schopnosti nabíjania je hnacou silou pre obnoviteľné investovanie

9. Potreba pripojiť a ovládať milióny autonómnych donáškových vozidiel a iných IoT zariadení

10. Investície a implementácia 5G infraštruktúry a konektivity

 

Zatiaľ, čo svet bude v priebehu roka nepochybne stále bojovať s pandémiou COVID, v zákulisí sa tieto trendy stanú hlavným prúdom. To znamená, že post-pandemický svet bude vyzerať a fungovať veľmi rozdielne, ako ten pred ním.

Článok v mene P3 publikoval futurológ:

 New logo 1

 

 


[i] https://www.theguardian.com/business/2021/jan/13/unilever-workers-will-never-return-to-desks-full-time-says-boss

[ii] https://www.marketwatch.com/story/amazon-prime-member-total-reaches-142-million-in-u-s-with-more-shoppers-opting-in-for-a-full-year-data-shows-11611073132

[iii] https://www.bizjournals.com/seattle/news/2020/11/20/amazons-warehouse-expansion-packs-a-punch.html

[iv] https://astuteanalytica.com/industry-report/warehouse-automation-market

[v] https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/global-sales-of-electric-cars-accelerate-fast-in-2020-despite-covid-pandemic

[vi] https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/19/electric-car-batteries-race-ahead-with-five-minute-charging-times