P3 spustila grantový program na podporu plnenia potrieb miestnej komunity.

Jednou z vecí, ktorá odlišuje dlhodobého vlastníka a developera P3 Logistic Parks od konkurencie je záväzok voči dodržiavaniu princípov jeho ústrednej inovačnej filozofie, trvalej udržateľnosti a aktívneho zapojenia do života komunít, v ktorých sa spoločnosť rozhodla rozvíjať svoje priemyselné nehnuteľnosti. Jedným z najlepších príkladov tohto prístupu je P3 Bratislava D2 park na Slovensku, kde Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Slovensko, zapojil starostu miestnej samosprávy do diskusie o spôsoboch, akými by P3 mohla čo najlepšie poslúžiť komunite.

„Už veľmi dávno sme mysleli na to, že nechceme byť len niekým, kto prispieva k rozvoju miestnej obce alebo samosprávy len tým, že platí dane. Pre tieto obce to síce znamená zásadný príjem, ale my sme zároveň chceli byť dobrým susedom. Chceme ľuďom ukázať, že nie sme len logistický park za plotom, ale niekto, kto chce byť súčasťou ich komunity,“ hovorí Peter Jánoši.

Nový starosta Lozorna, Ľuboš Tvrdoň, navrhol, že možno najlepším spôsobom, ako sa viac zapojiť do komunity, by bolo vytvoriť súťaž o grant. Miestni obyvatelia by mohli predložiť svoje projekty a požiadať o ich podporu a verejnosť by prostredníctvom webovej stránky hlasovala o víťazovi. P3 ponúkla na granty pre miestnych obyvateľov spolu 6 000 EUR.

„Bol to nápad nového starostu obce Lozorno. On nám ukázal, ako zapojiť miestnych obyvateľov a v podstate ich samých nechať rozhodnúť o tom, čo potrebujú a čo môže obec v spolupráci s P3 pre nich urobiť,“ vysvetľuje Peter Jánoši. P3 sa od vedenia obce dozvedela, že ohlas obyvateľov bol mimoriadne pozitívny a bolo vybratých niekoľko projektov.

 


 

„Chceme ľuďom ukázať, že nie sme len logistický park za plotom, ale niekto, kto chce byť súčasťou ich komunity.“

- Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Slovensko.

 


 

„Obyvatelia prišli s rozmanitými projektmi, každý bol iný a všetky boli veľmi dobré,“ vysvetlil Jánoši. V prvom kroku grantového procesu vyberala najvhodnejšie projekty obec. Tieto projekty postúpili do druhého kola, kde si víťaza hlasovaním zvolili sami obyvatelia. Celý projekt riadila obec a s ohľadom na fakt, že úhrnná výška grantových prostriedkov, akú požadovali všetky predložené projekty, nepresiahla celkový výšku poskytnutého grantu, boli nakoniec na realizáciu vybrané až tri projekty.

 

A víťazmi sa stávajú ...

„Víťazným projektom s 213 hlasmi sa stal miestny športový klub mažoretiek v Lozorne. Dievčatá sa chystajú na medzinárodnú súťaž do Chorvátska a v projekte sa uchádzali o prostriedky na ubytovanie, cestovanie a občerstvenie. Sme veľmi radi, že môžeme takýmto spôsobom podporiť mládež v ich aktivitách,“ vysvetľuje Peter Jánoši.

„Projekt na druhom mieste priniesol vynikajúci nápad, ako podporiť komunitu prostredníctvom lanovej dráhy pre deti,“ hovorí Peter a dodáva, že projekt získal 140 hlasov.

„A na treťom mieste sa umiestnil jeden z mojich favoritov. Bol to projekt zameraný na úpravu vstupu do obce. Jeho súčasťou bola sezónna výzdoba vstupu do obce s reprezentačným vzhľadom slúžiaca na privítanie prichádzajúcich návštevníkov,“ dodal Peter.

 

Viac než len krabice pri ceste

Snaha P3 stať sa dobrým susedom týmto nekončí.

S ohľadom na úspech projektu, Peter vysvetľuje, že „sme presvedčení, že môžeme urobiť niečo podobné aj v ďalších lokalitách na Slovensku, kde pôsobíme a možno naše aktivity dokonca o trochu rozšíriť. V súčasnosti sa snažíme do našich parkov pridávať prvky, vďaka ktorým by už neboli len priemyselnou zónou za zavretou bránou, ale priestorom, kam môžu prísť a oddychovať aj ľudia z okolia. Chceme z našich parkov urobiť niečo viac, niečo, čo nás priblíži a spojí s verejnosťou a ľuďmi. Preto sme sa rozhodli v areáli vybudovať park, kde si ľudia budú môcť oddýchnuť a posedieť na lavičkách na zelených plochách. Pripravujeme aj športoviská, aby si mladí mohli prísť zacvičiť.“

Peter ďalej vysvetľuje, že pracujú na nápade organizovať exkurzie pre miestne školy, aby žiaci mohli navštíviť priemyselný park a pozrieť sa, ako to funguje vo vnútri, s cieľom vzdelávať mladú generáciu a širokú verejnosť a dokonca možno pritiahnuť budúcich zamestnancov pre nájomníkov parku.

„Zvonku vidno len veľké krabice pri diaľnici. Vo vnútri je to však veľmi rozmanité a zaujímavé. Chceme pozvať verejnosť, aby sa sama presvedčila, aké zaujímavé to tam môže byť,“ hovorí Peter. A na záver dodáva: „Naším posolstvom je, že chceme byť dobrým susedom a otvorene spolupracovať a komunikovať s našimi susedmi.“

P3 Bratislava D2 s rozlohou 237 000 + m2 sa nachádza približne 15 minút severozápadne od Bratislavy pri diaľnici D2 (Praha – Bratislava – Budapešť), exit Lozorno, a je dobre viditeľný priamo z cesty. Z Bratislavy je tam priame spojenie mestskou hromadnou dopravou. S výstavbou parku sa začalo v roku 2006 a v súčasnosti sa v ňom nachádza sedem budov. Najväčšími nájomníkmi sú Schnellecke, Whirlpool, Möbelix, Donaldson, HBPO, Faurecia a PTG Slovakia (teraz Gundlach Automotive Solutions).