Logistika

So zmenou globálnej ekonomickej dynamiky majú rýchlo sa rozvíjajúce trhy a zmeny v obchodných modeloch priamy vplyv na hlavné obchodné uzly v Európe.

Aj keď logistický sektor nie je imúnny voči ekonomickým tlakom vyvolaným nedávnymi globálnymi udalosťami, je dobre vybavený na zvládnutie takejto "búrky". Štrukturálna dynamika, vďaka ktorej sa logistika v posledných rokoch stala vynikajúcim hráčom, sa zrýchli, a to čiastočne vďaka posunu správania spotrebiteľov k online obchodu. Ďalšou všeobecne predpovedanou štrukturálnou zmenou je repatriácia priemyselných kapacít a prechod od „just in time“ k „just in case“ zásobám.

P3 pomáha maloobchodníkom, výrobcom a distribútorom - ako ste vy - získať prístup ku kľúčovým obchodným miestam prostredníctvom našej integrovanej celoeurópskej platformy vysokokvalitných logistických skladov. S viac ako 6 mil. m2 skladov v správe a ďalšími 2 mil. m2 pozemkov pre potenciálnu výstavbu sme pripravení pracovať na vašom ďalšom riešení e-commercu.

Lokalita, technická špecifikácia budovy a zameranie na použitie a produktové toky určujú ako P3 pristupuje k dizajnu a správe našich budov. S podporou nášho majiteľa, spoločnosti GIC, je P3 schopná reagovať na najväčšie technicky náročné projekty, zatiaľ čo naši odborníci pôsobiaci v celej Európe poskytujú detaily výstavby.

Vytvorené pre biznis

Exterior

Prístup

Sklady P3 zvyčajne obsahujú sekundárne alebo dokonca terciárne prístupové body, aby zabezpečili nepretržitý tok tovaru podľa potreby zákazníka.

fasáda

Vonkajšie steny skladu a kancelárskych priestorov budú z minerálnej vlny alebo z PIR izolovaného sendvičového panelu, aby vyhovovali požiarnym a tepelným požiadavkám lokálnych noriem úradov. Hodnoty U budú rovnaké alebo väčšie ako hodnoty vyžadované normou. Farebné prevedenie na fasáde bude použité v súlade s P3 branding manuálom.

STRECHA

Strechy P3 sú vybavené mechanicky kotveným PVC strešným membránovým systémom, s hrúbkou minimálne 1,5 mm alebo min. 1,2 mm TPO, s optimálnym sklonom 1,5 stupňa po vychýlení. Certifikovaná tepelná izolácia strechy z minerálnej vlny spĺňa maximálnu hodnotu U požadovanú miestnymi normami. 

PARKOVISKO

Dostatočné parkovacie plochy pre autá a nákladné vozidlá a obslužné cesty po celom obvode lokality budú ukončené pružnou bitúmenovou dlažbou alebo betónovou dlažbou.

NAKLADACIA ZÓNA

Servisný dvor a/alebo nakladacia zóna budú navrhnuté v súlade s požiadavkami miestnej dopravy s rozmermi uvedenými v konečnom layoute.

UDRŽATEĽNOSŤ

Všetky budovy P3 sú postavené tak, aby boli certifikované ako BREEAM Veľmi dobré alebo s ešte lepším ohodnotením. Podľa požiadaviek zákazníka môžeme do štandardných špecifikácií začleniť ďalšie udržateľné zdroje a technológie.

terénne úpravy

Všetky terénne úpravy budú navrhnuté tak, aby zlepšovali vizuálny dopad zástavby. 1,8 m vysoký plot zabezpečí operačné časti servisných dvorov.

Naši logistické zákazníci

Novinky

P3 Prague D11

Read more

P3 Prague Horní Počernice

Read more