Ecommerce

Rynek e-Commerce rośnie wykładniczo na całym świecie, napędzany przyspieszonym wzrostem zakupów online.

Aby sprostać temu rosnącemu popytowi w „nowej normalności”, klienci P3 weryfikują swoje łańcuchy dostaw i zwiększają wykorzystanie rozwiązań automatycznych, dzięki którym poprawiają swoją wydajność i zachowują przewagę konkurencyjną, kładąc przy tym większy nacisk na rolę logistyki i powierzchni magazynowej.

Firma P3 pomaga sprzedawcom detalicznym, producentom i dystrybutorom w uzyskaniu dostępu do najważniejszych lokalizacji za pośrednictwem zintegrowanej, ogólnoeuropejskiej platformy wysokiej jakości magazynów. Oferując ponad 6 mln m2 w zarządzanych aktywach i kolejne 2 mln m2 gruntów, jesteśmy gotowi do pracy nad Państwa projektami w zakresie e-commerce.

Lokalizacja, specyfikacja techniczna budynku oraz koncentracja na użytkowaniu i przepływie produktów decydują o podejściu P3 do projektowania i zarządzania obiektami. Przy wsparciu naszego właściciela – GIC – P3 jest w stanie odpowiedzieć na największe i najbardziej wymagające technicznie projekty.

BUDOWANE DLA BIZNESU

Exterior

DOSTĘP

Obiekty P3 są standardowo wyposażone w dwa lub trzy punkty dostępu, aby zapewnić odpowiedni sposób przepływu towarów.

ELEWACJA

Ściany zewnętrzne obiektów magazynowych i biurowych zostaną wykonane z paneli warstwowych izolowanych wełną mineralną lub z rdzeniem PIR, spełniając przy tym wymogi władz lokalnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i termicznej. Wartości U będą zgodne z wartościami wymaganymi przez lokalne przepisy lub będą je przewyższać. Kolory będą zgodne z wytycznymi brandingu P3.

DACH

Dachy P3 zawierają mechanicznie mocowany system membran dachowych PCV, o grubości minimum 1,5 mm lub min. 1,2 mm TPO, z optymalnym nachyleniem 1,5 stopnia po wygięciu. Izolacja dachu spełnia wymogi lokalnych przepisów w zakresie maksymalnej wartości U i obejmuje certyfikowaną izolację termiczną z zastosowaniem wełny mineralnej.

parking

Powierzchnia parkingowa dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz drogi wokół terenu obiektu będą wykończone elastyczną nawierzchnią bitumiczną lub nawierzchnią z bloków betonowych, z odpowiednimi krawężnikami.

Ekspozycja

Strefa manewrowa i/lub ekspozycyjna zostanie zaprojektowana zgodnie z lokalnymi wymogami transportowymi, o wymiarach wskazanych w ostatecznym układzie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wszystkie budynki P3 są budowane w sposób spełniający standardy certyfikatu BREEAM na poziomie co najmniej „Very good”. Na życzenie klienta, oprócz naszej standardowej specyfikacji, możemy zastosować dodatkowe ekologiczne wyposażenie i technologie.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wszystkie elementy krajobrazu zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby uatrakcyjnić wygląd inwestycji. Ogrodzenie o wysokości 1,8 m zabezpieczy obszary operacyjne strefy manewrowej obiektu.

NASI KLIENCI E-COMMERCE

CO NOWEGO?

P3 Prague D11

Read more

P3 Prague Horní Počernice

Read more