nasz świat z każdym dniem w coraz większym stopniu opiera się na danych.  nie zaskakuje zatem, że ich rosnąca rola w biznesie była tematem, do którego powracano podczas konferencji p3 momentum. 

Wraz z nieustającym rozwojem technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, efektywne gromadzenie i wykorzystywanie danych będzie umożliwiać bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, ułatwiać współpracę pracowników oraz eliminować silosy informacyjne. Wybór i integracja odpowiedniej technologii będą kluczowym wyróżnikiem, aby nie pozostać w tyle za konkurencją konieczne jest inwestowanie w innowacje już teraz.

Największe, najbardziej złożone organizacje potrzebują najbardziej efektywnych sposobów gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych. Międzynarodowe firmy, takie jak General Electric, realizują precyzyjne pomiary cyfrowe w celu monitorowania, serwisowania, naprawiania i doskonalenia sprzętu na całym świecie. JP Morgan wykorzystuje potężną technologię opartą na danych, aby pracować szybciej i bardziej wydajnie niż kiedykolwiek dotąd. Nawet Starbucks, gigant w branży kawy, planuje kolejne kawiarnie za pomocą oprogramowania analitycznego, które prognozuje przychody w oparciu o aktualne dane

Znajdujemy się na samym początku rewolucyjnego trendu w dziedzinie oprogramowania opartego o dane, które pomaga firmom, realizując zadania, których ludzie realizować nie mogą, lub wykonując zadania ludzi znacznie szybciej.

 


 

„Zależy nam na tym, aby dostarczać obiekty wyposażone w inteligentne rozwiązania, umożliwiające naszym klientom optymalizowanie nowych technologii oraz efektywny i komfortowe użytkowanie ich nieruchomości” - mówi Steffen Walvius, Group Sustainability Manager w P3

 

 

 

general electric: szybsza i bardziej inteligentna analityka

Skuteczność działania firmy General Electric (GE) zależy od sprawności i utrzymania maszyn na całym świecie. Gromadzenie i analizowanie danych z czujników umieszczonych na wszystkim - od silników odrzutowych po elektrownie - to kluczowy sposób na poprawę niezawodności tych maszyn i zwiększenie efektywności ich działania.

GE stworzyła sieć czujników gromadzących dane i przekazujących je do zespołu analitycznego firmy, który następnie może tworzyć nowe narzędzia i doskonalić obecnie dostępne. Firma podjęła na przykład współpracę z Grupą Schindler, międzynarodowym operatorem wind, w zakresie opracowania czujników wykorzystujących wibracje do wykrywania nagromadzenia kurzu i zabrudzeń w mechanizmie drzwiowym windy wskutek ruchu w górę i w dół. W rezultacie tego i innych projektów GE może zwiększyć produktywność aż o 1,5% w samych Stanach Zjednoczonych, a uzyskane oszczędności będą rosnąć wykładniczo w kolejnych dziesięcioleciach.

JPMorgan: szybsze oblicze to wzrost transakcji 

Pracownicy JP Morgan, firmy świadczącej usługi w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej, przeznaczają dużo czasu na obliczenia. Weryfikowanie umów kredytowych to pracochłonne zajęcie, które wykonują każdego dnia. Poszukując rozwiązań, firma JP Morgan opracowała specjalne oprogramowanie o nazwie COIN do szybszego przetwarzania danych z umów.

COIN to skrót od „contract intelligence”; wykorzystuje imponującą moc obliczeniową do przeszukiwania ogromnej liczby umów i danych liczbowych w błyskawicznym tempie. COIN jest w stanie w czasie liczonym w sekundach wykonać to, co człowiekowi zajęłoby 360 000 godzin. Według Jasona Millsa, dyrektora wykonawczego ds. uczenia maszynowego i zaawansowanej analityki w JP Morgan: „Ta technologia jest w stanie przetwarzać tysiące umów na sekundę. Efekt: mniej błędów, większa wydajność i większa sprawność.”

Starbucks: wykorzystywanie danych do prognozowania sukcesu

Prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyło się wyjść z kawiarni Starbucks z kubkiem gorącej kawy w ręku i zobaczyć drugą kawiarnię Starbucks po drugiej stronie ulicy. Firma jest znana z nasycania miast nowymi lokalizacjami, co może nasuwać pytanie: w jaki sposób utrzymują rentowność? I znów odpowiedzią są dane.

Wykorzystując dane biznesowe i złożone algorytmy, Starbucks określa przewidywalne zyski i prawdopodobieństwo sukcesu każdej nowej kawiarni, na bazie wcześniejszych doświadczeń i przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników, w tym danych demograficznych, zachowań klientów, lokalizacji i ruchu drogowego.

 


 

Innym ważnym trendem w Przemyśle 4.0, omawianym na konferencji Momentum, była personalizacja w produkcji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji P3 Live.

 


 

wiodąca rola p3 w trendzie danych

W firmie P3 dbamy o stosowanie najnowszych trendów. Właśnie dlatego już teraz planujemy zautomatyzowaną produkcję w oparciu o dane, zwiększenie współpracy cyfrowej oraz scentralizowane gromadzenie i przechowywanie danych, co oznacza, że komputery będą pomagać w wielu zadaniach, które teraz są przypisane do ludzi. Będzie to wymagać zmian w firmie – począwszy od kierownictwa najwyższego szczebla po magazyn produkcyjny.

„P3 ma świadomość, że inteligentne technologie mogą umożliwiać naszym klientom monitorowanie i doskonalenie ogólnej jakości i wydajności miejsca pracy. Zależy nam na tym, aby nasze lokalizacje obsługiwały inteligentne rozwiązania, umożliwiając naszym klientom optymalizowanie nowych technologii oraz prowadzenie ich działalności w sposób efektywny i komfortowy” - mówi Steffen Walvius, Group Sustainability Manager w P3