E-commerce

E-Commerce po celém světě exponenciálně roste zejména díky rozšíření on-line nakupování.

Aby zákazníci P3 uspokojili rostoucí poptávku v tomto „novém normálu“, přehodnocují své dodavatelské řetězce a v čím dál větší míře využívají automatizaci. To jim pomáhá zvýšit efektivitu a zachovat konkurenceschopnost. Čím dál důležitější roli v tomto procesu hraje dobře naplánovaná logistika a skladové prostory.

P3 pomáhá maloobchodníkům, výrobcům a distributorům - jako jste vy - získat přístup ke klíčovým komerčním lokalitám prostřednictvím vlastní integrované celoevropské platformy špičkových logistických skladů. S více než 6 miliony m2 pronajímatelných ploch a dalšími atraktivními pozemky pro výstavbu jsme připraveni pomoci vašemu řešení v oblasti e-commerce.

Lokalita, technické specifikace budov, jejich efektivní využití a zaměření na produktové toky určují, jak v P3 přistupujeme k designu a správě našich budov. S podporou našeho vlastníka, společnosti GIC, je P3 schopna zvládnout i ty největší, technicky náročné projekty, při kterých se naši odborníci z celé Evropy soustředí i na ty nejmenší detaily.

Postaveno pro Byznys

Exterior

Přístup

Budovy v P3 parcích obvykle disponují sekundárními nebo dokonce terciárními přístupovými body, aby byl zajištěn nepřetržitý tok zboží podle potřeby.

Fasáda

Vnější stěny skladových a kancelářských prostor jsou obvykle z minerální vlny nebo sendvičového panelu s izolací PIR, aby splňovaly požární směrnice dle místních norem. Hodnoty propustnosti tepla vždy splňují nebo převyšují hodnoty požadované místními úřady. Barvy jsou v souladu s vizuální identitou značky P3.

Střecha

P3 roofs include a mechanically fastened PVC Roof Membrane System, minimum 1.5 mm thick or min. 1.2 mm TPO, with an optimum slope of 1.5 degrees after deflection. Roof insulation meets the maximum U-Value required by local code and will incorporate certified mineral wool thermal insulation.

Parkování

Sufficient car and truck parking areas and roads around the site perimeter will be finished with flexible bituminous paving or concrete block paving and will incorporate the appropriate lining.

staging

Nakládací dvůr a nakládka se navrhují v souladu s místními přepravními požadavky, s rozměry uvedenými v konečném uspořádání.

Udržitelnost

All P3 buildings are constructed to be certified as BREEAM Very Good or better. As per customer demand, we can incorporate additional sustainable features and technologies on top of our standard specifications.

Krajinotvorba

Všechny terénní úpravy navrhujeme s ohledem na vizuální dopad zástavby do okolního prostředí. Plot ve výšce 1,8 m odděluje provozní části servisních stanovišť od okolí.

Naši e-commerce zákazníci

Co je nového

P3 Prague D11

Read more

P3 Prague Horní Počernice

Read more